ข่าวประชาสัมพันธ์

...

ข่าวประชาสัมพันธ์

ลีลาศ สกอ. ครั้งที่ 36 ออกลวดลาย ชิงทอง 18 รุ่น

ลีลาศ สกอ. ครั้งที่ 36 ออกลวดลาย ชิงทอง 18 รุ่น

          วันที่ 15 มิถุนายน 2560 การแข่งขันกีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 36 'พะเยาเกมส์' ณ อาคารสโมสรพนักงานเทศบาลเมืองพะเยา ได้มีการจัดการแข่งขันกีฬาลีลาศ โดยจัดขึ้นทั้งสิ้น 18 รุ่น พร้อมชิงเหรียญทอง สำหรับผลการแข่งขัน ประภท Latin American รุ่นทั่วไป Class C เหรียญทองตกเป็นของมหาวิทยาลัยมหิดล  และส่วนประเภท Latin American รุ่นทั่วไป Class D มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เหรียญทอง ได้รับเหรียญทองไปครอง บรรยากาศในการแข่งขันเต็มไปด้วยความสนุกสนาน นักกีฬาจากหลากลายสถาบันออกลวดลายและแสดงทักษะการเต้นอย่างเต็มที ผลการแข่งขันในประเภทอื่นสามารถติดตามได้ที่ http://www.phayaogame.up.ac.th/


ที่มา :    แก้ไขล่าสุดโดย: suttikran.kh วันที่: 16 Jun 2017 09:45

ผู้สนับสนุน