ประมวลภาพกิจกรรม

ประมวลภาพกิจกรรม

มหาวิทยาลัยพะเยา จัดงานแถลงข่าวและประชุมจับสลากแบ่งสาย “พะเยาเกมส์”

ดูภาพกิจกรรม

อธิการบดี ประชุมเตรียมความพร้อม ก่อนเปิดฉาก พะเยาเกมส์ พร้อมร่วมต้อนรับแขกผู้มาเยือน ในกีฬาบุคลากร สกอ.ครั้งที่ 36

ดูภาพกิจกรรม

ฝ่ายจัดการแข่งขันกีฬาจักรยาน “พะเยาเกมส์” ลงพื้นที่สำรวจสนามแข่งขันจักรยาน ประเภทครอสคันทรี่ เน้นเส้นทางธรรมชาติ เพลิดเพลินบรรยากาศภายในมหาวิทยาลัย

ดูภาพกิจกรรม

ม.พะเยา ประชุมความพร้อมการจัดการแข่งขัน กีฬาบุคลากร สกอ. ครั้งที่ 36 สำรวจความพร้อมด้านอุปกรณ์ และสนามแข่งขัน

ดูภาพกิจกรรม

คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ลงสำรวจพื้นที่เตรียมความพร้อมของสนามกีฬาเทเบิลเทนนิส ณ อาคารศูนย์กีฬา โรงเรียนพะเยาพิทยาคมจังหวัดพะเยา

ดูภาพกิจกรรม

คณะศิลปศาสตร์ ประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานจัดการแข่งขันกีฬาเปตอง กีฬาบุคลากร สกอ. ครั้งที่ 36 “พะเยาเกมส์”

ดูภาพกิจกรรม

มหาวิทยาลัยพะเยา รายงานเตรียมความพร้อมกีฬาบุคลากร สกอ.ครั้งที่ 36 ให้กับหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพะเยา

ดูภาพกิจกรรม

มหาวิทยาลัยพะเยา ประชุมเตรียมความพร้อมกีฬาบุคลากร สกอ. ครั้งที่ 36 “พะเยาเกมส์”

ดูภาพกิจกรรม

มหาวิทยาลัยพะเยา ประชุมเตรียมความพร้อมด้านเทคนิคกีฬา การแข่งขันกีฬาบุคลากร สกอ. ครั้งที่ 36 “พะเยาเกมส์”

ดูภาพกิจกรรม

คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ม.พะเยา ประชุมเตรียมความพร้อมการเป็นเจ้าภาพการจัดการแข่งขันแบดมินตัน กีฬาบุคลากร สกอ. ครั้งที่ 36

ดูภาพกิจกรรม

ผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ลงพื้นที่เตรียมความพร้อม “พะเยาเกมส์”

ดูภาพกิจกรรม

มหาวิทยาลัยพะเยา รายงานความก้าวหน้าการเตรียมการจัดการแข่งขัน กีฬา สกอ. ครั้งที่ 36 “พะเยาเกมส์”

ดูภาพกิจกรรม

ประชุมเตรียมความพร้อม พิธีเปิด-ปิด และการแสดง แสงสีเสียง

ดูภาพกิจกรรม

มหาวิทยาลัยพะเยา จัดประชุมเตรียมความพร้อม เจ้าภาพกีฬา สกอ. ครั้งที่ 36 “พะเยาเกมส์” ครั้งที่ 3

ดูภาพกิจกรรม

มหาวิทยาลัยพะเยา จัดประชุมหารือผู้ประกอบการโรงแรม หอพักเอกชน จังหวัดพะเยา เพื่อเตรียมความพร้อมที่พักให้กับคณะนักกีฬา

ดูภาพกิจกรรม

มหาวิทยาลัยพะเยา ประชุมเตรียมความพร้อม และติดตามการดำเนินงาน การแข่งขันกีฬาบุคลากร สกอ. ครั้งที่ 36 “พะเยาเกมส์”

ดูภาพกิจกรรม

ผู้สนับสนุน