วีดีทัศน์ประชาสัมพันธ์

HTML CONTENT

เจาะสนามข่าว EP. 1 มหาวิทยาลัยพะเยา

sport to day Ep1 มหาวิทยาลัยพะเยา

sport club UP EP.1 มหาวิทยาลัยพะเยา

กีฬาบุคลากรในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 36

welcome sports up กีฬา สกอ.ครั้งที่ 36 พะเยาเกมส์ มหาวิทยาลัยพะเยา

ผู้สนับสนุน