ภาพกิจกรรมภาพกิจกรรม > มหาวิทยาลัยพะเยา จัดงานแถลงข่าวและประชุมจับสลากแบ่งสาย “พะเยาเกมส์”

มหาวิทยาลัยพะเยา จัดงานแถลงข่าวและประชุมจับสลากแบ่งสาย “พะเยาเกมส์”

วันนี้ (วันที่ 19 พฤษภาคม 2560) เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมเมืองพะเยา อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ศาสตราจารย์ พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา พร้อมด้วย ดร.นพ.วิชัย เทียนถาวร รองอธิการบดี และดร.สำราญ ทองแพง รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา เป็นประธานการจัดแถลงข่าวการแข่งขันกีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ ๓๖ “พะเยาเกมส์” โดยได้รับเกียรติจาก สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.) คณะกรรมการกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ก.ก.ม.ท.) คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยพะเยา รวมถึงตัวแทนจากมหาวิทยาลัยทุกมหาวิทยาลัย เข้าร่วมงานแถลงข่าวในครั้งนี้ด้วย สำหรับการจัดการแข่งขันกีฬาพะเยาเกมส์ ระหว่างวันที่ 9-16 มิถุนายน 2560 มหาวิทยาลัยพะเยา มีความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพ ทั้งทางด้านบุคลากร สนามแข่งขัน การแพทย์ การคมนาคม ที่พักนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ ศูนย์อาหาร ตลอดจนสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ คาดว่าการจัดการแข่งขันครั้งนี้ จะมีนักกีฬา เจ้าหน้าที่ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมแข่งขันประมาณ 7,000 คน สำหรับในช่วงบ่าย เป็นการประชุมชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดการแข่งขันกีฬา และจับสลากแบ่งสายประเภททีม โดย คณะกรรมการกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ก.ก.ม.ท.) 4 ชนิดกีฬา คือ ฟุตบอล วอลเลย์บอล วอลเลย์บอลชายหาด และ เซปักตะกร้อ ณ ห้องประชุมเมืองพะเยา อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ชัชชญา ถูกจิตร : ข่าว ปราการ บุญมาวงศ์ / พิศุทธิ์ จิโรจน์กุล : ภาพ


ที่มา :   

ผู้สนับสนุน