ภาพกิจกรรมภาพกิจกรรม > อธิการบดี ประชุมเตรียมความพร้อม ก่อนเปิดฉาก พะเยาเกมส์ พร้อมร่วมต้อนรับแขกผู้มาเยือน ในกีฬาบุคลากร สกอ.ครั้งที่ 36

อธิการบดี ประชุมเตรียมความพร้อม ก่อนเปิดฉาก พะเยาเกมส์ พร้อมร่วมต้อนรับแขกผู้มาเยือน ในกีฬาบุคลากร สกอ.ครั้งที่ 36

เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2560 ที่ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธิ์ อาคารสำนักงานอธิการบดี ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันกีฬาบุคลากร สกอ. ครั้งที่ 36 “พะเยาเกมส์” เพื่อติดตาม ความก้าวหน้า และเตรียมความพร้อมการดำเนินงานในทุกฝ่าย รวมถึงการจัดเตรียมอาคารสถานที่ ระบบสาธารณูปโภค และการคมนาคมภายในมหาวิทยาลัยพะเยา โดยมี ดร.นายแพทย์วิชัย เทียนถาวร รองอธิการบดี ดร.สำราญ ทองแพง รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา ตลอดจนผู้บริหาร คณะกรรมการดำเนินงาน เข้าร่วมประชุมดังกล่าว ทั้งนี้ ขอเชิญชวนบุคลากร ร่วมประชาสัมพันธ์ในการเป็นเจ้าภาพพะเยาเกมส์ และ ร่วมต้อนรับแขกผู้มาเยือน ระหว่างวันที่ 9-16 มิถุนายน 2560 ที่จะถึงนี้ ข่าว/ภาพ พัฒนพงศ์ สมุทรหล้า


ที่มา :   

ผู้สนับสนุน