ภาพกิจกรรมภาพกิจกรรม > ม.พะเยา ประชุมความพร้อมการจัดการแข่งขัน กีฬาบุคลากร สกอ. ครั้งที่ 36 สำรวจความพร้อมด้านอุปกรณ์ และสนามแข่งขัน

ม.พะเยา ประชุมความพร้อมการจัดการแข่งขัน กีฬาบุคลากร สกอ. ครั้งที่ 36 สำรวจความพร้อมด้านอุปกรณ์ และสนามแข่งขัน

ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธิ์ อาคารสำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ....ดร.นายแพทย์วิชัย เทียนถาวร รองอธิการบดี เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมจัดการแข่งขันกีฬาบุคลากร สกอ. ครั้งที่ 36 “พะเยาเกมส์” ครั้งที่ 3/2560 ในการประชุมติดตามความคืบหน้า การเตรียมความพร้อมจัดการแข่งขัน 15 ชนิดกีฬา และการเตรียมงานในฝ่ายต่างๆ รวมถึงการสำรวจความพร้อมด้านอุปกรณ์ และสนามแข่งขัน รวมถึงการเตรียมงานแถลงข่าวความพร้อมในวันที่ 19 พฤษภาคม 2560 ที่จะถึงนี้ โดยมี ดร.สำราญ ทองแพง รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา พร้อมด้วยคณะกรรมการจัดการแข่งขันในชนิดกีฬาและฝ่ายต่างๆ เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2560 ที่ผ่านมา ข่าว/ภาพ : พัฒนพงศ์ สมุทรหล้า


ที่มา :   

ผู้สนับสนุน