ภาพกิจกรรมภาพกิจกรรม > คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ลงสำรวจพื้นที่เตรียมความพร้อมของสนามกีฬาเทเบิลเทนนิส ณ อาคารศูนย์กีฬา โรงเรียนพะเยาพิทยาคมจังหวัดพะเยา

คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ลงสำรวจพื้นที่เตรียมความพร้อมของสนามกีฬาเทเบิลเทนนิส ณ อาคารศูนย์กีฬา โรงเรียนพะเยาพิทยาคมจังหวัดพะเยา

วันที่ 25 เมษายน 2560 คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ลงสำรวจพื้นที่เตรียมความพร้อมของสนามกีฬาเทเบิลเทนนิส ณ อาคารศูนย์กีฬา โรงเรียนพะเยาพิทยาคมจังหวัดพะเยา เพื่อใช้ในการแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิสบุคลากรครั้งที่ 36 Phayao Games 36 ระหว่างวันที่ 9 - 16 มิถุนายน 2560 ที่จะถึงนี้ นำโดย น.สพ.สมชาติ ธนะ รองคณบดีฝ่ายบริหารคณะเกษตรศาสตร์ฯ ร้อยเอกธีรวิช ขุมบางลี่ วิทยากรตัวแทนสมาคมเทเบิลเทนนิสแห่งประเทศไทย และคณะกรรมการ เข้าปรึกษาหารือ เตรียมพื้นที่ ความพร้อมของสนามแข่งขัน ซึ่งในปีนี้มหาวิทยาลัยพะเยาเป็นเจ้าภาพในการจัดแข่งขันกีฬาบุคลากรในครั้งนี้ ผู้เขียนข่าว/ภาพ นายกิตติธัช ตุ้ยคำ


ที่มา :   

ผู้สนับสนุน