ภาพกิจกรรมภาพกิจกรรม > คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ม.พะเยา ประชุมเตรียมความพร้อมการเป็นเจ้าภาพการจัดการแข่งขันแบดมินตัน กีฬาบุคลากร สกอ. ครั้งที่ 36

คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ม.พะเยา ประชุมเตรียมความพร้อมการเป็นเจ้าภาพการจัดการแข่งขันแบดมินตัน กีฬาบุคลากร สกอ. ครั้งที่ 36

เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมา คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ม.พะเยา จัดอบรมเตรียมความพร้อมการจัดการแข่งขันกีฬาแบดมินตัน กีฬาบุคลากรในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 36 พะเยาเกมส์ ณ ห้องประชุมคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งได้รับเกียรติจากนายสมยศ อัศวโพสพ กรรมการฝ่ายเทคนิคการแข่งขัน กรรมการผู้ชี้ขาดในการจัดการแข่งขันกีฬาแบดมินตันระดับประเทศและระดับนานาชาติหลายรายการ มาเป็นวิทยากรอบรมและแนะนำการเตรียมความพร้อมการเป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันกีฬาแบดมินตัน นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจาก อาจารย์สมพงษ์ บุญหนุน อาจารย์ประจำสาขาภาษาตะวันออก คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลธัญบุรี ซึ่งเป็นผู้ประสานงานหลักในการดูแลจัดการแข่งขันแบดมินตัน กีฬาบุคลากรฯ ธัญบุรีเกมส์ ครั้งที่ 35 ที่ผ่านมา มาแนะนำและถ่ายทอดประสบการณ์การจัดการแข่งขัน ปัญหา อุปสรรค เพื่อให้การเตรียมการจัดการแข่งขันในครั้งนี้ผ่านไปอย่างราบรื่น ดร.สมศักดิ์ ธรรมวงษ์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ม.พะเยา ผู้ประสานงานหลักในการจัดการแข่งขันแบดมินตัน ครั้งที่ 36 ได้กล่าวถึงความก้าวหน้าในการดำเนินงานการจัดการแข่งขันว่า ขณะนี้ทางคณะได้ดำเนินการเตรียมความพร้อมเบื้องต้นไปแล้วกว่า 30% โดยได้แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายต่างๆ การประสานในการจัดทำระบบเพื่อรับสมัครนักกีฬาจากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ จัดหาสปอนเซอร์ในการสนับสนุนการแข่งขัน จัดทำกรอบงบประมาณที่ใช้ในการแข่งขัน การจัดหาสนามแข่งขัน และมีการประชุมย่อยไปแล้วหลายครั้ง ส่วนครั้งนี้เป็นการประชุมใหญ่พร้อมกับเชิญวิทยากรที่มากด้วยประสบการณ์ในวงการกีฬาแบดมินตัน มาอบรมเตรียมความพร้อมให้กับทีมงานทุกคนที่จะขับเคลื่อนการเป็นเจ้าภาพการจัดการแข่งขันในครั้งนี้ และจะมีการอบรมย่อยของแต่ละฝ่ายเพื่อซักซ้อมความพร้อม ในการจัดการแข่งขันที่จะมีขึ้นในเดือนมิถุนายน 2560 ที่จะถึงนี้ ข้อมูล : ดร.สมศักดิ์ ธรรมวงษ์ เรียบเรียง : พัชรินทร์ ใจข้อ ภาพ : วิทยา สุนสะดี


ที่มา :   

ผู้สนับสนุน