ภาพกิจกรรมภาพกิจกรรม > ผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ลงพื้นที่เตรียมความพร้อม “พะเยาเกมส์”

ผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ลงพื้นที่เตรียมความพร้อม “พะเยาเกมส์”

ดร.สำราญ ทองแพง รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา นายอานนท์ณัฏฐ์ จีนเอียด ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ และ งานประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยพะเยา ลงพื้นที่สำรวจสนามกีฬากลาง รวมไปถึง สถานที่ต่างๆภายในมหาวิทยาลัยพะเยา ที่เตรียมใช้ในการแข่งขันกีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ครั้งที่ 36 “พะเยาเกมส์” ระหว่างวันที่ 9 – 16 มิถุนายน 2560 ซึ่งมหาวิทยาลัยพะเยาได้รับเป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันในครั้งนี้ ซึ่งการสำรวจพื้นที่ได้เห็นความคืบหน้าและการเตรียมความพร้อมไป เกือบ 90% แล้ว นอกจากนี้ทางผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ยังอำนวยความสะดวกทั้งในเรื่องของระบบสาธารณูปโภค รวมไปถึงสถานที่ต่างๆที่หวังว่าจะรองรับและการให้บริการทางด้านข้อมูลและการสื่อสาร ให้กับนักกีฬาและบุคลากรต่างมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมในการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้


ที่มา :   

ผู้สนับสนุน