ภาพกิจกรรมภาพกิจกรรม > ประชุมเตรียมความพร้อม พิธีเปิด-ปิด และการแสดง แสงสีเสียง

ประชุมเตรียมความพร้อม พิธีเปิด-ปิด และการแสดง แสงสีเสียง

เมื่อวันที่ 27 ม.ค. 2560) ที่วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา ชั้น 8 อาคารเวฟเพลส ถนนวิทยุ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร >>> ดร.นายแพทย์วิชัย เทียนถาวร รองอธิการบดี พร้อมด้วย นายอานนท์ณัฏฐ์ จีนเอียด ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ ประชุมร่วมกับ ตัวแทนบริษัทสยามสปอร์ต ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) ซึ่งมหาวิทยาลัย มอบหมายให้ รับผิดชอบ พิธีเปิด-ปิด และการแสดง แสงสีเสียง กีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 36 “พะเยาเกมส์” ระหว่างวันที่ 9-16 มิถุนายน 2560 ณ สนามกีฬากลางมหาวิทยาลัยพะเยา โดยมี นายจรูญ วานิชชา รองประธานกรรมการ และผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมหารือในครั้งนี้


ที่มา :   

ผู้สนับสนุน