ภาพกิจกรรมภาพกิจกรรม > มหาวิทยาลัยพะเยา จัดประชุมหารือผู้ประกอบการโรงแรม หอพักเอกชน จังหวัดพะเยา เพื่อเตรียมความพร้อมที่พักให้กับคณะนักกีฬา

มหาวิทยาลัยพะเยา จัดประชุมหารือผู้ประกอบการโรงแรม หอพักเอกชน จังหวัดพะเยา เพื่อเตรียมความพร้อมที่พักให้กับคณะนักกีฬา

เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2560 เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมชูชาติ กีฬาแปง อาคารสำนักงานอธิการบดี >>> ดร.นายแพทย์วิชัย เทียนถาวร รองอธิการบดี เป็นประธาน การประชุมหารือผู้ประกอบการโรงแรม หอพักเอกชน ในจังหวัดพะเยา และหน้ามหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อเตรียมความพร้อมในเรื่องของโรงแรม หอพัก ให้เพียงพอ และความร่วมมือในการกำหนดค่าเช่า ที่เหมาะสม เพื่อรองรับคณะนักกีฬาจากสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ครั้งที่ 36 “พะเยาเกมส์” ระหว่างวันที่ 9-16 มิถุนายน 2560 โดยมี นายอานนท์ณัฏฐ์ จีนเอียด ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ ผู้ประกอบการโรงแรม หอพักเอกชน เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง


ที่มา :   

ผู้สนับสนุน