เบอร์โทรติดต่อฉุกเฉิน

เบอร์ติดต่อฉุกเฉินภายในจังหวัดพะเยา
ชื่อ เบอร์โทร
ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยพะเยา 054 466 699
โรงพยาบาลพะเยา 054 409 300
สถานีตำรวจภูธรจังหวัดพะเยา 054-431-143 , 054-431-888
สถานีขนส่งจังหวัด 0 5443 1488
ประชาสัมพันธ์จังหวัด 0 5448 1704, 0 5441 1428
ตำรวจทางหลวง 1193
ที่ว่าการอำเภอเมือง 0 5443 1390
เทศบาลเมืองพะเยา 0 5443 1350
กู้ภัย 1669

ผู้สนับสนุน