ดาวน์โหลดเอกสาร

ดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง

ดาวน์โหลดเอกสาร

#เอกสารดาวน์โหลดเอกสาร
1.แบบตอบรับการเข้าร่วมดาวน์โหลด
2.ค่าใช้จ่ายในการแข่งขันดาวน์โหลด
3.แบบฟอร์มการชำระค่าธรรมเนียมดาวน์โหลด
   
  เอกสารแถลงข่าวพะเยาเกมส์ 
  นำเสนอด้านเทคนิคกีฬา ดาวน์โหลด
  นำเสนอความพร้อมการเตรียมความพร้อม  ดาวน์โหลด
   ผู้สนับสนุน