รายละเอียดที่พัก

...

รายละเอียดที่พัก

บ้านของขวัญ

<div class="container">
 
            <div class="row">
                <div class="col-lg-12 col-md-12 col-sm-12" style="margin-top: 40px;">
                    <div class="row">
                        <div class="col-lg-6 col-md-6 col-sm-6 col-xs-6">
                            <p><strong>โทรศัพท์ ::&nbsp;</strong><strong>086-7666616</strong></p>
                            <p><strong>เว็บไซต์ :: -</strong></p>
                            <p><strong>facebook :: -</strong></p>
                            <p><strong>ID LINE :: -</strong></p>
                        </div>
                        <div class="col-lg-6 col-md-6 col-sm-6 col-xs-6">
                            <p><strong>ที่ตั้ง</strong></p>
                            <p>458 หมู่ 16 หมู่บ้านห้วยเคียน ต.แม่กา พะเยา 56000

</p><p>(หน้ามหาวิทยาลัยพะเยา)</p>

                        </div>

                    </div>

                    <hr />

                    <div class="col-lg-12 col-md-12 col-sm-12">
                        <div class="row">
                           

                            <div class="col-lg-12 col-md-6 col-sm-12 col-xs-12">
                            <p><strong>ประเภทห้องพัก</strong></p>
                                <div class="row sub_content">

                                  
                                    <div class="col-lg-6 col-md-6 col-sm-6 col-xs-6">

                                        <p></p>
                                      
                                    
                                      


                                    </div>
                                    <div class="col-lg-6 col-md-6 col-sm-6 col-xs-6">


                                        <p>ราคา 400 บาท/ห้อง/คืน</p>
                                     
                                 
                                      


                                    </div>
                                </div>
                            </div>
                        </div>
                    </div>

              
                 
                    <hr />

                    

                </div>

            </div>

        </div>

ที่มา :    แก้ไขล่าสุดโดย: nantawat.mu วันที่: 23 Mar 2017 09:38

ผู้สนับสนุน